top of page

Terms and conditions.

When booking my services you automatically agree to my terms and conditions below.

 

#TLDR (read the detailed/dutch version below).

  • Once we've agreed on a booking, the date and time in question will be confirmed after the payment or written and signed onfirmation of the quote.

  • Cancellation within the 24 hours leading up to your shoot will result in a 100% cancellation fee.
  • The entire copyright, title, and intellectual property rights of any Images will remain with me and by agreeing to the terms and conditions you allow me to

_______________________________________________

Bij het boeken van een dienst bij Julia Egger (later “de fotograaf” genoemd) gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.


FOTOGRAFIE / AUTEURSRECHT


Een fotoshoot of reportage door Julia Egger wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectueel eigendom van de fotograaf.


Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden, of voor commerciële doeleinden indien vooraf schriftelijk overeengekomen en op de factuur vermeldt. Ook de digitale nabewerking valt onder auteursrecht en een schending hiervan zal worden vervolgt.


De foto's mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.


Foto's en video's gemaakt door Julia Egger kunnen op elk moment gepubliceerd worden door de fotograaf op de website, print media en social media kanalen (zoals bv. blog, Facebook, Instagram, enz.). Indien niet schriftelijk anders vastgelegd gaat de klant akkoord hiermee.


BOEKING / PRIJZEN / ANNULATIE


De prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De schriftelijk overeengekomen prijs op het moment van de boeking, blijft geldig en dus ongewijzigd voor de geplande fotoshoot of reportage, ongeacht eventuele prijsstijgingen.


De boeking van een fotoshoot bij Julia Egger is definitief na het betalen van dit bedrag (overschrijving of contante betalingen mogelijk) of na schriftelijk akkoord op de offerte. Offertes blijven geldig gedurende 7 dagen.

  • Bij annulatie door de klant, minstens 24 uur voorafgaand aan het afgesproken uur omwille van ziekte of overmacht zullen we samen een andere datum vastleggen, maar er is geen terugbetaling van de reeds uitgevoerde betaling mogelijk.

 

  • Bij annulatie door de fotograaf omwille van ziekte of overmacht wordt eveneens samen bekeken om de shoot te verplaatsen en zullen de afgesproken voorwaarden behouden.

 

  • Bij annulatie binnen 24 uur voorafgaand aan het afgesproken uur zonder geldige reden of wanner de klant niet verschijnt op het afgesproken uur wordt er 100% van het overeengekomen bedrag aangerekend als schadevergoeding en komt het recht op de afspraak te vervallen.


Indien de klant te laat verschijnt op de afspraak, kan niet gegarandeerd worden dat de fotoshoot de afgesproken tijdsduur behoudt.


De online-galerij met de afgewerkte foto's zal ten vroegste openbaar gemaakt worden zodra de factuur van de fotosessie of reportage betaald is en ten laatste 4 weken na de fotoshoot mits de betaling voldaan is.


Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan daarom onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. De voorgeselecteerde en afgewerkte foto's worden geleverd in JPEG-formaat in hoge resolutie en mogen door de klant niet verder bewerkt worden (hetzij met bewerkingsprogramma’s, filters of andere grafische aanpassingen). RAW-bestanden worden niet afgeleverd.


Foto's blijven voor de klant maximaal 30 dagen beschikbaar in de online-galerij of download link. Ze worden daarna gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de datum van de fotoshoot in het archief van Julia Egger bewaard en kunnen nadien enkel tegen een administratieve verwerkingskost van €25.- opnieuw in een galerij beschikbaar gemaakt worden. De fotograaf is niet aansprakelijk in het geval van verlies na afloop van de 30 dagen waarin de galerij of download link online staat.


BETALINGEN

 

Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. 

Bij niet of laattijdige betaling houdt de fotograaf zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

PLEASE

READ

bottom of page